استاندارد صنایع پترو شیمی و نفت

استاندارد صنایع پترو شیمی و نفت (QMS ISO/TS29001)​

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67،”مواد، تجهیزات وسازه های در یایی برای صنایع نفت ،پتروشیمی وگاز طبیعی منتشر گردید. باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی وتکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول وتعادل این فرآیند ها باشرایط محیطی سازمان،ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات  مطرح در این سازمان نموده است.

  • آموزش تخصصی کارکنان وتامین کننده گان(پیمانکاران)
  • نظم ونظافت محیط کار
  • توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدید اوری محصول
  • ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
  • توجه به گستره زنجیره عرضه

با در نظر گیری سرمایه گذاری در صنایع نفت،پتروشیمی وگاز طبیعی وهمچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع، یه کار گیری مشخصه های فنی ISO/TS29001 میتواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.